Szkoła

Aktualności    |             Galeria
                                                              
Plan lekcji      |       Zastępstwa 
                                                              
Dokumenty
                                                              
Historia | Patron | Pieśń szkolna
                                                              
Niemiecki | Olimpiada z j. niem.
                                                              
Sukcesy uczniów   |  Wymiany
                                                              
Kontakt            |              BIP
                                                              
Matura     |    Studniówka 2019
                                                              
Absolwenci     |     RODO
                                                              
Konkurs poezji niemieckojęzycznej

Projekty zespołu przyrodniczego


        Platforma Moodle
         Chmura Google

Rekrutacja

Rekrutacja 2019/2020
                                                              
Dni otwarte

Kadra

Dyrekcja
                                                              
Nauczyciele
                                                              
Psycholog Pedagog
                                                              
Pielęgniarka

Samorząd uczniowski

Samorząd
                                                              
Gazetka

Patron

Johann Wolfgang Goethe (1749-1832), najwybitniejszy niemiecki poeta i pisarz okresu Sturm und Drang i klasyki weimarskiej. Myśliciel, uczony i mąż stanu. Twórca o wszechstronnych zainteresowaniach, łączący wyobraźnię poety z dociekliwością badacza. Jego dzieła są kwintesencją niemieckiej myśli humanistycznej.

Wczesna twórczość typowa dla okresu "burzy i naporu", m.in. pełen buntu dramat Götz z Berlichingen (1773, wyd. pol. 1877), osnuty na wydarzeniach wojen chłopskich, powieść epistolarna Cierpienia młodego Wertera (1774, wyd. pol. 1822), która, dzięki odzwierciedleniu nastrojów ówczesnego młodego pokolenia, zyskała szybko światowy rozgłos i wielu naśladowców. Z tego okresu pochodzą też liczne utwory liryczne, ody, hymny i pieśni (Znasz-li ten krajPrometeuszGanimed i in.).

W 1775 roku poeta zamieszkał w Weimarze (zaproszony przez księcia Karola Augusta), gdzie pełnił funkcję tajnego radcy, a po nobilitacji 1782 - prezesa Izby Finansów. W latach 1791-1817 kierował teatrem weimarskim, uczynił z miasta ośrodek kulturalny księstwa. Podróże do Włoch wzmogły zainteresowanie antykiem (Elegie rzymskie 1786-88, wyd. pol. 1956).

W twórczości poetyckiej Goethe osiągnął bogactwo form i środków, oddając najpełniej ducha klasycystycznej poezji niemieckiej. Pierwsze lata weimarskie przyniosły obfity plon, powstało wiele wierszy lirycznych, ballad (Król olchRybak), dramatów: Ifigenia w Taurydzie (1787, wyd. pol. 1833), Egmont (1787, wyd. pol. 1885), Torquato Tasso (1789, wyd. pol. 1861), z prac naukowych Versuch, die Metamorphose der Pflanzen zu erklären (1790). Twórczość poetycka Goethego osiągnęła największy rozkwit w latach 90.

Od 1794 datuje się przyjaźń i współpraca z F. Schillerem (m.in. 1798-1800 wydawali wspólnie czasopismo "Die Horen"). Z tego okresu pochodzi satyryczny epos Lis przechera (1794, wyd. pol. 1877), wiele ballad (m.in. Uczeń czarnoksiężnika), narracyjna idylla Herman i Dorota (1798, wyd. pol. 1845), także Lata nauki Wilhelma Meistra (1796), które wraz z drugą częścią - Lata wędrówki Wilhelma Meistra (1821, wyd. pol. całości 1893) są klasycznym wzorem niemieckiej powieści edukacyjnej. Z prac naukowych - Beiträge zur Optik (t. 1-2 1791).

W 1808 Goethe wydał pierwszą część tragedii Faust (wyd. pol. 1844), której część druga, wyd. 1832 (wyd. pol. 1962), uwieńczyła dzieło życia poety. Do najważniejszych osiągnięć liryki sędziwego wieku należy zbiór Dywan Zachodu i Wschodu(1819, wyd. pol. 1963), a epikę zamyka autobiografia Z mojego życiaZmyślenie i prawda (1809-31, wyd. pol. 1895). Pozostałe dzieła: Dzieła wybrane (t. 1-4 1954), Poezje (t. 1-2 1960), Listy miłosne (1968), wybór aforyzmów Refleksje i maksymy (1977), Wybór pism estetycznych (1981), Listy i wiersze miłosne (1982), Dzieła wybrane (1983).

Aktualności

Kontakt

  • XLIX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi
    im. J.W. Goethego
    02-646 Warszawa
    ul. Joliot-Curie 14
  • tel: 22 844 13 21
    fax: 22 646 81 40

Galeria zdjęć