Szkoła

Aktualności    |             Galeria
                                                              
Plan lekcji      |       Zastępstwa 
                                                              
Dokumenty
                                                              
Historia | Patron | Pieśń szkolna
                                                              
Niemiecki | Olimpiada z j. niem.
                                                              
Sukcesy uczniów   |  Wymiany
                                                              
Kontakt            |              BIP
                                                              
Matura     |    Studniówka 2019
                                                              
Absolwenci     |     RODO
                                                              
Konkurs poezji niemieckojęzycznej

Projekty zespołu przyrodniczego


        Platforma Moodle
         Chmura Google

Rekrutacja

Rekrutacja 2019/2020
                                                              
Dni otwarte

Kadra

Dyrekcja
                                                              
Nauczyciele
                                                              
Psycholog Pedagog
                                                              
Pielęgniarka

Samorząd uczniowski

Samorząd
                                                              
Gazetka

Olimpiada z języka niemieckiego

Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego

 

Zakres tematyczny:

ELIMINACJE OKRĘGOWE

 • wypowiedź na zadany temat,
 • dwa tematy z zakresu literatury do 1945 roku,
 • trzy tematy z zakresu literatury po 1945 roku,
 • podstawowe wiadomości z nowszej historii (po 1871 roku), geografii, polityki i ze zjawisk kulturowych, wiadomości z bieżących zjawisk życia społecznego niemieckiego obszaru językowego.

W FINALE OLIMPIADY OBOWIąZUJE:

 • wypowiedź na zadany temat,
 • trzy tematy (jeden może być powtórzeniem z eliminacji okręgowych) z zakresu literatury do 1945 roku,
 • cztery tematy (dwa mogą być powtórzeniem z eliminacji okręgowych) z zakresu literatury po 1945 roku,
 • wiadomości z zakresu kulturoznawstwa, historii (od 1871 roku), geografii, polityki i zjawisk kulturowych, wiadomości o bieżącym życiu społeczno-politycznym krajów niemieckiego obszaru językowego.

UWAGA: uczestnicy OLIMPIADY piszą test na wszystkich trzech stopniach eliminacji w ciągu dwóch godzin lekcyjnych.
 

BIBLIOGRAFIA
Zalecana literatura z zakresu historii i wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego:

 1. Helmut M.Müller: Schlaglichter der deutschen Geschichte; Bonn 1990.
 2. Tatsachen über Deutschland. Die Bundesrepublik Deutschland; Frankfurt/Main 1992.
 3. Jerzy Serczyk: Krótki zarys dziejów niemieckich dla studentów filologii germańskiej; Toruń 1988.
 4. Österreich. Tatsachen und Zahlen; Wien 1993.
 5. Schweizer Brevier; Bern 1987.
 6. Wydawnictwa fundacji Pro Helvetia Zürich, m.in.: Die vier Literaturen der Schweiz (1988); Dialekt und Hochsprache in der deutschsprachigen Schweiz (1982); Schweizer Geschichte (1988); Die politischen Institutionen der Schweiz (1988); Die schweizerischen Sozialstrukturen (1988).
 7. Dieter Fahrni: Schweizer Geschichte; Zürich 1982.
 8. Kulturelles Leben in der Bundesrepublik Deutschland; Bonn 1992.
 9. Hermann Glaser: Die Kulturgeschichte der Bundesrepublik Deutschland; Frankfurt/Main 1990.
 10. Wolfgang Benz (Hg.): Die Bundesrepublik Deutschland. Geschichte in 4 Bänden (Politik, Gesellschaft, Kultur, Wirtschaft); Frankfurt 1990.
 11. Jerzy Krasuski: Historia Niemiec; Wrocław 1998.
 12. Ewa Kobylińska/Andreas Lawaty/Rüdiger Stephan: Deutsche und Polen. 100 Schlüsselbegriffe; München 1992 (wersja polska: Ewa Kobylińska/Andreas Lawaty/Rüdiger Stephan: Polacy i Niemcy. 100 kluczowych pojęć; Warszawa 1996.
 13. Michał Cieśla: Zur Kulturkunde der Länder des deutschen Sprachraumes; Warszawa 1985.
 14. Władysław Czapliński/Adam Galos/Wacław Korta: Historia Niemiec; Wrocław 1990.
 15. Henryk Wereszycki: Historia Austrii; Wrocław 1988.
 16. Jerzy Wojtowicz: Historia Szwajcarii; Wrocław 1989.
 17. Heinz Griesbach: Aktuell und interessant. Die Bundesrepublik und ihre deutschsprachigen Nachbarn. Lesetexte zur Landeskunde; Berlin 1990.
 18. Manfred Dloczik/Adolf Schüttler/Hans Sternagel: Der Fischer Informationsatlas Bundesrepublik Deutschland. Karten, Grafiken, Texte und Tabellen; Frankfurt/Main 1990.
 19. Hanka Dmochowska i inni (red.): Niemcy współczesne. Zarys encyklopedyczny; Poznań 1999.Wojciech Pięciak (red.): Polacy i Niemcy pół wieku później. Księga pamiątkowa dla Mieczysława Pszona; Kraków 1996.
 20. Hagen Schulze: Niemcy: nowa historia; Kraków 1999.
 21. Thomas Nipperdey: Rozważania o niemieckiej historii: eseje; Warszawa 1999.

 

Dzieła literackie i historycznoliterackie

Antologie

 1. Johann Wolfgang von Goethe, Dzieła wybrane, wybór i wstęp S.H.Kaszyński, Warszawa 1983.
 2. Fryderyk Schiller, Dzieła wybrane, wybór i wstęp S.H.Kaszyński, Warszawa 1985.
 3. Bernard Antochewicz, Kazimierz Karkowski, Tymoteusz Karpowicz, Leon Szwed (wybór i przekład). Poezja XX wieku. Austria, NRD, RFN, Szwajcaria, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1980.
 4. ...tu felix Austria... Antologia noweli austriackiej, wybrał i wstępem opatrzył Stefan Lichański, Warszawa 1973.
 5. Dawna nowela niemieckojęzyczna, (wyd. G.Koziełek), Warszawa 1979.
 6. Czarny pająk. Opowieści niesamowite z prozy niemieckiej, (wyd. G.Koziełek), Warszawa 1976.
 7. Czyż jest piękniejszy kraj... Opowiadania austriackie, (wyd. S.H.Kaszyński), Warszawa 1980.
 8. Dziwo morza. Niemiecka i austriacka nowela morska od romantyzmu do II Wojny światowej, (wyd. S.H.Kaszyński), Gdańsk 1977.
 9. Antologia dramatu NRD (wyd. H.Orłowski), Poznań 1980.
 10. Niemoc. Antologia opowiadań science fiction pisarzy Niemieckiej Republiki Demokratycznej (wyd. H.Orłowski), Poznań 1983.
 11. W cieniu Lorelei. Antologia wierszy poetów RFN, Poznań 1978.

 

Monografie, opracowania, leksykony

 1. Die deutsche Literatur der Gegenwart. Aspekte und Tendenzen, (Hrsg. von M.Durzak), Stuttgart 1971.
 2. Hubert Orłowski, Deutsche Literatur und die „Wende", Poznań 1992.
 3. Manfred Brauneck, Autorenlexikon der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts. Rowohlt Verlag, Reinbek 1984.
 4. Raif Schnell, Die Literatur der Bundesrepublik, Stuttgart (Metzler) 1986.
 5. Wilfried Barner, Alexander von Bormann (Hg.): Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis zur Gegenwart, München 1994.
 6. Volker Bohn: Deutsche Literatur seit 1945, Frankfurt/Main 1993.
 7. Manfred Brauneck (Hg.): Autorenlexikon deutschsprachiger Literatur des 20. Jahrhunderts, Reinbek 1994.
 8. Wolfgang Emmerich: Kleine Literaturgeschichte der DDR. Neuausgabe Kiepenheuer Verlag, Leipzig 1995.
 9. Dietz-Rüdiger Moser (Hg.): Neues Handbuch der deutschen Gegenwartsliteratur seit 1945, München 1993.
 10. Raif Schnell: Geschichte der deutschsprachigen Literatur seit 1945, Stuttgart 1993.
 11. Marek Zybura (red.): Pisarze niemieckojęzyczni XX wieku. Leksykon encyklopedyczny PWN, Wrocław 1996.
 12. S.H.Kaszyński: Österreich und Mitteleuropa. Kritische Seitenblicke auf die neuere österreichische Literatur. Poznań 1995.
 13. V.Zmegac, Z.Skreb, L.Sekulic: Kleine Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart. Frankfurt/Main 1981.
 14. Raif Schnell: Die Literatur der Bundesrepublik. Autoren, Geschichte, Literaturbetrieb. Stuttgart 1986.
 15. Słownik twórców kultury niemieckojęzycznej. Wydawnictwo Poznańskie 1997.
 16. Hubert Orłowski: Wobec zniewoleń krótkiego stulecia. O literaturze niemieckiej i austriackiej XX wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1997.

 

Aktualności

Kontakt

 • XLIX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi
  im. J.W. Goethego
  02-646 Warszawa
  ul. Joliot-Curie 14
 • tel: 22 844 13 21
  fax: 22 646 81 40

Galeria zdjęć